Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z naszego serwisu.
Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Home » Katalog » REGULAMIN KONSUMENCKI

REGULAMIN KONSUMENCKI

 1. Częśæ ogólna

  1. Niniejszy regulamin określa prawa przysługujące konsumentowi zgodnie z ustawą z z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827, w szczególności:
   1. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
   2. zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległośæ i poza lokalem przedsiębiorstwa;
   3. zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległośæ lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  2. Regulamin dotyczy realizacji zamówień w sklepie internetowym www.decoteam24.pl
  3. Zamówienia przez portal www.decoteam24.pl są swoista platformą do dokonywania zamówień bez kontaktu bezpośredniego.
  4. Sposób komunikacji to formularz kontaktowy, e-mail kontakt@decoteam24.pl, Tel: 694307606
  5. Właścicielem portalu www.decoteam24.pl jest firma:
  6. NAZWA FIRMY: DECOTEAM Jacek Górski
   NIP: 6911519394
   REGON: 360654984
   ORGAN WYDAJĄCY: PREZYDENT MIASTA LEGNICA
   ADRES FIRMY: ul. IGNACEGO DASZYNSKIEGO 30/2, 59-220 LEGNICA
   ADRES DO ZWROTÓW MAGAZYNU: ul. AKACJOWA 56, 59-220 LEGNICA
   KONTO BANKOWE: 42 1140 2004 0000 3602 5061 2199 BRE BANK

  7. Kontakt telefoniczny według stawek operatorów.
  8. Dostarczany towar pozbawiony jest wad.
  9. Wszelkie informacje cyfrowe otrzymywane z serwisu są tylko i wyłącznie związane z zamówieniem lub ciągiem zamówień bezpośredniego klienta i służą jako dowód dokonania zamówienia, potwierdzenia wpłaty, przyjęcia zamówienia, wysyłki, itd.
  10. Zamawiając przez serwis internetowy otrzymujesz potwierdzenie zamówienia droga elektroniczną z rachunkiem potwierdzającym zakup (sklepowy rachunek uproszczony). Drukując powyższe potwierdzenia otrzymujesz dane na papierze
  11. Rachunek fakturę lub paragon wystawiamy na życzenie. Numer zamówienia jest jednocześnie numerem paragonu.

 2. Warunki realizacji zamówienia i dostawa towaru (czas i cennik dostawy towarów)

  1. Znajdujące się w koszyku pozycje wprowadzone w zamówieniu przez konsumenta oraz opłacone zgodnie z pkt. B-8 to pełna lista zamawianych towarów.
  2. Koszyk sklepu podaje wartośæ zamówienia, dostawy oraz podatku VAT, a także wartośæ możliwych rabatów promocyjnych.
  3. Staramy się wysyłaæ towar jeszcze tego samego dnia lub dnia następnego. Termin realizacji zamówień towarów wymienionych jako dostępne może ulec przedłużeniu do 14 dni. Termin realizacji towarów na indywidualne zamówienie, których dostępnośæ uzależniona jest od wyprodukowania określonej ilości gatunku biegnie od wyszczególnionej daty podanej w ofercie. Jeśli zamówienie wysyłki od dnia dostępności będzie realizowane dłużej niż 14 dni sprzedający powiadomi kupującego o dokładnej dacie wysyłki. Kupujący może odmówiæ przyjęcia daty zaproponowanej przez sprzedającego, nie ponosząc żadnych kosztów związanych z zamówieniem.
  4. Towary wymienione jako towary na specjalne zamówienie, związane z indywidualnymi cechami zamawiającego realizujemy każdorazowo w terminie właściwym dla konkretnego produktu- podanego dokładnie w ofercie.
  5. Cena paczki kurierskiej wynosi 15-16zł przy wpłacie z góry, 22-23zł za pobraniem. Paczki dłużycowe ponad 2m 50zł przy wpłacie z góry, 60zł za pobraniem. Towar nadgabarytowy opisany w ofercie lub gabarytowy zamawiany w ilości kilku, kilkunastu paczka i nie mieszczący się w normatywnych wymiarach przewoźników kurierski cena dostawy uzależniona jest od ilości i ustalana jest indywidualnie-do 300zł za 1 paletę przemysłową.
  6. Ceny przesyłek są najtańszymi możliwymi cenami, uzależnionymi od cen przewoźnika. Kupujący ma możliwośæ odebraæ towar swoim środkiem transportu lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się na odbiór.
  7. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej. Kupujący może odebraæ towar p wcześniejszej wpłacie.
  8. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  9. Brak odbioru przesyłki pobraniowej pociąga za sobą obowiązek zapłaty transportu o wartości podwójnej- dostawa do wskazanego miejsca oraz powrotu przesyłki.
  10. Zamówienia telefoniczne realizujemy na odpowiedzialnośæ zamawiającego. Kontaktujący się drogą telefoniczną w celu złożenia zamówienia oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem.
  11. Zamówienie jest równoznaczne akceptacją regulaminu.

 3. Określenie sposobów płatności (wyszczególnienie płatności za pomocą PayU)

  1. Kupujący ma możliwośæ dokonaæ płatności na konto zwykłym przelewem, przez PayU oraz za pobraniem. Zamówienie przyjmuje bieg terminu z chwilą zaksięgowania płatności na koncie, informacji o dokonanej płatności PayU lub zamówienia za pobraniem do wartości 1000zł, płatnego kurierowi przy odbiorze.

 4. Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległośæ lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od wydania towaru odstąpiæ od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Konsument ma obowiązek zwróciæ rzecz przedsiębiorcy lub przekazaæ ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracamy koszty dostawy do zamawiającego, Kupujący pokrywa koszty odesłania.
  5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległośæ nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięædziesięciu złotych.
   4. odesłanych przez kupującego towarów w ramach odstąpienia od umowy, których wadliwośæ nie została stwierdzona przez kupującego, zaś została stwierdzona przez sprzedającego (uszkodzenia transportowe) przewoźnika zleconego przez kupującego, niewłaściwe opakowanie i niezabezpieczenie do wysyłki po stronie kupującego a także wcześniejsze jego użycie.
  7. Sprzedający ma prawo odmówiæ przyjęcia towaru uszkodzonego po stronie zamawiającego lub zleconego przez niego przewoźnika, zaś przyjęte ,którego nie udało się sprawdziæ przed przyjęciem, powiadamia zamawiającego o uszkodzeniach przesyłając stosowne zdjęcia stanu towaru po jego otrzymaniu. W takiej sytuacji Kupujący zostaje poinformowany przez sprzedającego o terminie do odbioru uszkodzonego towaru.
  8. Sprzedający nie odkupuje towaru o zmniejszonej wartości ujawnionej po zwrocie do sprzedającego a nie ujawnionej po dostawie do kupującego, których dalsza odsprzedaż może napotkaæ trudności.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialnośæ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostaæ przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu.
  11. Podane w III pkt 4. ceny dostawy są minimalnymi cenami po stronie sprzedającego, uzależnione są od efektywności pakowania. Koszty przesyłki zwrotu innych przewoźników w tym również poczty uzależnione od sposobu pakowania oraz stanowią koszt i ryzyko kupującego.
  12. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  13. Podmiotom gospodarczym nie przysługuje odstąpienie od umowy.

 5. Reklamacje (podanie kontaktu do reklamacji i czasu rozpatrzenia).

  1. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub wadliwą fizycznie , sprzedający natychmiast rozpoczyna procedura reklamacyjną oraz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego wymienia rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuwa.
  2. Kupujący nie może nie przyjąæ paczki w przypadku zaistniałej sytuacji. Kupujący nie może odstąpiæ od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  3. Sprzedający wysyła towar wolny od wad. W przypadku ujawnienia się wady prosimy o przesłanie zdjęcia zgłaszanej wadliwości. Zdjęcia wadliwości umożliwią sprzedającemu szybszą reakcję i zaspokojenie zamawiającego.
  4. Sprzedawca obowiązany jest przyjąæ od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  5. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne towaru użyte przez kupującego niezgodnie z jego celem lub niezgodnie z instrukcją.
  6. Sprzedający nie udostępnia instrukcji ,których właściwośæ i montaż jest prosta i powszechnie znana. Wszystkie produkty których wymagają po stronie konsumenta złożenia posiadają udostępnione instrukcje do ściągnięcia lub są załączone do ofert.

 6. Polityka ochrony danych osobowych

  1. Sprzedający wykonuje zamówienia zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

 7. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakośæ świadczenia.

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).”

 8. Treści usług posprzedażnych i gwarancji.

  1. Oświadczenie gwarancyjne dla każdego z produktów załączone są w reklamie i ofertach produktowych.
  2. Sprzedający oferuje usługi posprzedażne dokupienia komponentów ulegających naturalnemu zużyciu.

 9. Kodeks dobrych praktyk

  1. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań aby zamówienia realizowane były z należytą dbałością.
  2. Realizacja zamówień to złożony proces uzależniony od wielu od wielu aspektów produkcyjnych i logistycznych. Pamiętaj, że realizację zamówień wykonuje człowiek, który może się pomyliæ. Popełniony błąd naprawiamy, zaś konstruktywna argumentacja jest kluczem do rozwiązania sprawy. Postępuj zgodnie za załączonymi instrukcjami a odniesiesz korzyśæ z satysfakcji dokonywania zakupów oraz produktów.
  3. Sprzedający zapewnia należytą obsługę realizacji zamówień.
  4. Sprzedający udostępnia kontakt telefoniczny oraz mailowy z konsultantem w celu udzielenia dodatkowych informacji.
  5. Zastrzegamy możliwośæ nie kontynuowania rozmowy telefonicznej, bez podania przyczyny.
  6. Sprzedający dokonuje wszelkich starań aby realizacja zamówień stała na wysokim poziomie. W przypadku uwag prosimy o przesłanie stosownej informacji.
  7. Prosimy o cierpliwośæ w załatwieniu spraw, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełniæ i odesłaæ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisaæ nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] -
Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *)
umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *) –
Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpiæ od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
[1] Aby skorzystaæ z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformowaæ nas
[2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystaæ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
[3] Aby zachowaæ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

DODATKOWY FORMULARZ ZNAJDUJE SIę NA WITRYNIE SAMOOBSŁUGOWEJ

www.zwroty.decoteam.pl Z powrotem